Vrijeme posjete: Svaki Dan: 11:00 - 13:00
                                              14:00 - 18:00
+387 (0) 30 517 510

Međunarodni Dan Starih Osoba u Našem Domu

nas dom dan starih osoba
E pa među tom približno milijardom naših vršnjaka koji su sigurno zakoračili u sedmu deceniju života,je i nas nešto više od dvije stotine u Našem Domu,u kojem i prije a i danas znamo koliko je brige i ljubavi potrebno da očuvamo svoje zdravlje.A uz to i sve ono što smo više od pola stoljeća radili unutar svojih porodica i nastavili u ovoj velikoj,našoj,zajedničkoj.

Znali smo,da ćemo međunarodni dan,posvećen nama ,dočekati u krugu Našeg Doma i odlučili smo da bude baš kao i ranije.Uz druženje.Naravno,trebalo je obaviti sve pripreme.Prvo kolači,koje smo pripremale baš kao kod svojih kuća,nekada za blagdane.Svi su dali doprinos,savjetom,trudom i radom.Naši su kuhari za ovaj dan spremili svečani ručak,a mi kao i uvijek uz šalu i pjesmu ispratili još jedno u nizu zajedničkih druženja.

Iskustvo,znanje,ljubav i razumijevanje,pomoglo je da u ovoj pandemiji ostanemo živi i zdravi,i da taj nesretni COVID-19, spriječimo da uđe u Naš Dom.U kojem smo svi zajedno porodica, čiji članovi svakodnevno uče jedni od drugih.I to je radost,koju ni jedna naučna grana,pa ni statistika, ne može izmjeriti. To se samo dušom osjeća.Ovdje u Našem Zajedničkom Domu.
Za razliku od ranijih godina,kada smo međunarodni dan starih osoba proslavljali uz pjesmu i druženje na Vlašiću ili Rostovu,
prvi dan oktobra 2020 godine,koronavirus uskratio nam je to zadovoljstvo. No ni taj nesretni nevidljivi neprijatelj,nije mogao spriječiti druženje u Našem Domu.

Oni u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koji se bave tom magičnom naučnom disciplinom, što se statistikom zove,a koja je kažu tačan zbir netačnih podataka,izračunaše da na zemaljskoj kugli već živi blizu milijardu onih koji su navršili punih šest decenija života.I opet u ovoj pandemiji,tvrde da zdrava starija osoba može biti koristan član zajednice i posebno značajan potencijal za prijenos znanja i vještina na mlađe.
Nas Dom Dan Starih osoba druzenjeNas Dom Dan Starih osoba kolaci