Vrijeme posjete: Svaki Dan: 11:00 - 13:00
                                              14:00 - 18:00
+387 (0) 30 517 510

Kolege iz KJU Nahorevo u Posjeti Našem Domu

Hazim Durmišević ,direktor Kantonalne Javne Ustanove Nahorevo iz Sarajeva,sa saradnicima,bio je gost Našem Domu.

Tema razgovora,baš kao i uvijek kada se sretnu oni, kojima je briga o ljudima ovisnim o tuđoj pomoći,način života,a ne posao,bila je kako i na koji način unaprijediti uvjete boravka naših korisnika.Želje ima,barem medju nama profesionalcima.Jer ovi ljudi nisu brojke ,nego porodica.