Vrijeme posjete: Svaki Dan: 11:00 - 13:00
                                              14:00 - 18:00
+387 (0) 30 517 510

RADNIK GODINE

Punih deset godina „Naš Dom“, posvećuje izuzetnu pažnju angažmanu i motiviranosti radnika, posebno cijeneći predanost kući, koja nije samo radno mjesto, nego DOM.Na kraju 2019 godine,mnogi će kazati laskavu titulu RADNIKA GODINE,ponio je Senad Balihodžić, glavni kuhar u kuhinji Našeg Doma.
Senad je u Dom stigao, kako kažu zvanični papiri, u junu 1986 godine i evo već ušao u četvrtu deceniju,brinući o željama kako korisnika,tako i nešto više od 80 radnika Doma.On i njegov tim u kuhinji,kojoj bi po opremljenosti i kvalitetu pozavidjeli i brojni ugostiteljski objekti ,ne samo u Travniku,nego i šire,svakodnevno pripremaju obroke,na koje kažu nema pritužbi.Ima pohvala i to je najveća nagrada.Stoga i je proglašenje RADNIKOM GODINE, kažu za glavnog kuhara, bio logičan slijed.