Bosnian Arabic English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish
srijeda, 12 Mart 2014 16:46

Historijat

NAŠ DOM osnovan je u drugoj polovini 1935. godine pod nazivom “Uboški dom” sa posteljnim kapacitetom od svega 30 ležaja isključivo za potrebe grada, odnosno općine Travnik. Sjedište doma do…
srijeda, 12 Mart 2014 16:46

Fizikalna terapija

U ustanovi “Naš dom” pored niza različitih zdravstvenih usluga pruža se i usluga fizikalne terapije. U cilju pružanja što kompleksnijih usluga voljom i htjenjem rukovodećeg kadra i zaposlenih radnika Ustanove,…
Zbog komplikacija kod starijih ljudi i hroničnih bolesnika koje se mogu manifestovati na respiratornom i kardiovaskularnom sistemu, veoma je važno pred najavu epidemiološke mogućnosti širenja infekcija zaraznih bolesti vršiti vakcinacije…
srijeda, 12 Mart 2014 16:45

Zdravstvena zaštita

Trenutno je u “Naš dom” smješteno oko 280 korisnika. Pri prijemu novog korisnika, između, ostalog, obavlja se uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju, obavlja se fizikalni pregled i planiraju se prestojeći…
Strana 2 od 2