Bosnian Arabic English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish

Radno okupacioni tretman

Kod nas u Domu kako u svemu tako i kroz radno okupacionu terapiju nastojimo našim korisnicima ostvariti što ugodniji boravak. Pokušavamo zadovoljiti socijalnu,psihološku, zdravstvenu i fizičku dimenziju njihovog života.

Zbog činjenice da radno okupaciona terapija smanjuje napetost,pozitivno utječe na psihu i depresiju trudimo se da naše korisnike angažujemo u što večem broju.

Obzirom na populaciju koja boravi u našem Domu radno okupacioni tretman nosi i neke specifičnosti. Iz tog razloga korisnike animiramo u onim aktivnostima u kojima mogu pružiti maksimum,ali prvenstveno na dobrovoljnom pristanku samog korisnika.

Svaki dan angažovano je 20 korisnika na različitim aktivnostima. Angažovani su kroz rad na mjestima portira na ulazu u krug Doma i recepciji Doma, kao ispomoć medicinskom osoblju i servirkma na odjelima u hranjenju korisnika, u radnu na održavanju čistoće unutar Doma, kao ispomoć na radu u vešeraju Doma. Naročito moramo napomenuti da za uređenost našeg dvorišta, za koje svakodnevno dobivamo čestitke građana i posjetilaca, brinu naši korisnici.

Svojim angažovanjem u radu korisnici svakodnevno doprinose kolegtivu u kojem borave. Na taj način korisnicima želimo vratiti i ponovo razviti osjećaj vrijednosti, odgovornosti i samopoštovanja.

Za svoj radni angažman korisnici dobivaju novčane nadoknade, kao nagradau za uloženi trud i stimulaciju za daljni angažman.

Korisnicima koji nisu u mogućnosti da budu radno angažovani u gore navedenim aktivnostima, pružamo mogućnost angažovanja kroz aktivnosti: pletenja,heklanja, vezenja, slikanja i sl. Radovi koje korisnici ostvare kroz ove aktivnosti, često nam služe za ukrašavanje unutrašnjeg prostora u vrijeme obilježavanja svih bitnih datuma (vjerski i državni praznici) a nerijetko nam posluže i kao pokloni za naše goste.

U šest dnevnih boravaka unutar Doma korisnici mogu pratiti TV program,družiti se uz razgovor, igrati društvene igre i sl. Korisnicima je također dostupna i biblioteka, u kojoj je pored razne tematike knjiga dostupna i dnevna štampa, a o svemu vezano za biblioteku brine se naša korisnica.

Ljetni period većina korisnika provede odmarajući se u prelijepom ambijentu našeg dvorišta.

U skaladu sa svojim finacijskim mogućnostima, posebno u ljetnom periodu nastojimo omgućiti korisnicima jednodnevne izlete u bližu okolicu Travnika i na taj način uvesti više vedrine u njihov život.