Bosnian Arabic English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish

Zdravstvena zaštita

Trenutno je u “Naš dom” smješteno oko 280 korisnika. Pri prijemu novog korisnika, između, ostalog, obavlja se uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju, obavlja se fizikalni pregled i planiraju se prestojeći postupci liječenja.

Ambulantna služba je timski organizirana služba koja obavlja poslove uz koordinaciju sa ljekarima, socijalnom službom i odjeljenskim osobljem kako u dnevnim tako i noćnim smjenama.

Na raspolaganju imamo ljekare specijaliste, pulmologa, neuropsihijatra i hirurga koji dolaze u redovnim terminima, te svakodnevno ljekara opće prakse. Po potrebi angažujemo i stomatologa.

Ljekari koji imaju status spoljnjih saradnika su:

  • spec. pulmolog Allouch M. dr. Ghassan
  • prim.dr Hajrudin Alijagić spec. neuropsihijatar

U sklopu ambulante obavljaju se poslovi:

  • asistencija pregleda kod ljekara;
  • sterilizacija,
  • aplikacija svih ampularnih lijekova, previjanje i vođenje evidencije pregleda korisnika (zdravstveni kartoni, evidencija o povredama, evidencija o potrebnim nalazima, evidencija o posjetama i odlascima na vikend);
  • kontrola i provedba njege korisnika na odjelima;
  • nabavka lijekova, skladištenje i distribucija unutar odjela Doma;
  • saradnja sa drugim medicinskim ustanovama i pratnja naših korisnika u druge zdravstvene ustanove, te obavljanje različitih pretraga.

Zahvaljujući timskom radu sa službom socijalnog rada, preko 80% korisnika ima uredne zdravstvene knjižice, a to znači i riješeno pitanje zdravstvene zaštite.
Također, u saradnji sa ovom službom i odjelima obavlja se prijem i otpust korisnika, upućivanje na odsustva i vikende, te i opskrba lijekovima za to razdoblje.

Svakodnevno se vrši i edukacija korisnika o uzimanju lijekova u kućnim uslovima, kontakt sa srodnicima i pružanje informacija o zdravstvenom stanju korisnika.

Radeći timski, zajedno sa medicinskim osobljem na Odjelima, dvadeset četiri sata dnevno se vrši podjela tabletarne terapije, mjerenje krvnog pritiska i temperature, a shodno zdravstvenim pregledima i adekvatnom njegom korisnika već duže razdoblje nismo imali pojavu zaraznih bolesti niti ušljivosti. Ovo je bitno napomenuti, obzirom da nam ponekad dolaze novi zapušteni korisnici.